Początek

Art. 1. Ustawy traktuje, 
Że ona na drogach publicznych i strefach obowiązuje.

Artykuł kolejny nam powiada, 
Że w innych miejscach Ustawa działa.
Gdy konieczne jest uniknięcie niebezpieczeństwa, 
Oraz w przypadku drogowych znaków jestestwa.

Początek Ustawy.\

Dodaj komentarz