A-7

Stoi trójkątny znak drogowy,
Inny od reszty, wyjątkowy,
I wnet ustąpi pierwszeństwa Twa kareta,
Śpieszysz się? Kocha-poczeka!

Rozpoznasz go z różnych stron,
Bo taki kształt ma tylko on,
Wierzchołek na dole, podstawa w górze,
Zwolnij, skup się i nie bujaj w chmurze!

Paragraf 5. ustęp 5 ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW INFRASTRUKTURY ORAZ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 31 lipca 2002 r.
w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

Znak A-7 „ustąp pierwszeństwa” ostrzega
o skrzyżowaniu z drogą z pierwszeństwem. Znak A-7
znajdujący się w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko
najbliższej jezdni, przed którą został umieszczony.

Ustęp 6. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio do znaku A-7 umieszczonego przed torowiskiem pojazdów szynowych lub w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu.

Dodaj komentarz