Cofanie

Cofnąć czasu nie możemy,
Pojazd już tak – i to wiemy,

Nie róbmy tak na moście czy wiadukcie ,
Na autostradzie, w tunelu, czy ekspresówce,

Niech nasz pojazd do tyłu pomyka,
Gdy nie spowoduje to kolizji ryzyka!

Bądźmy więc w szczególnej ostrożności,
Wobec cofnięcia czasu niemożności!

Art. 23. ustęp 1.Kierujący pojazdem jest obowiązany: 
pkt. 3) przy cofaniu ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu i zachować szczególną ostrożność, a w szczególności:

a) sprawdzić, czy wykonywany manewr nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienia,

b) upewnić się, czy za pojazdem nie znajduje się przeszkoda; w razie trudności w osobistym upewnieniu się kierujący jest obowiązany zapewnić sobie pomoc innej osoby.

ustęp 2. Zabrania się cofania pojazdem w tunelu, na moście, wiadukcie, autostradzie lub drodze ekspresowej.

Jedna odpowiedź do “Cofanie”

Dodaj komentarz