Szczególna ostrożność!

Szczególna ostrożność!
Co to takiego,
Od zwykłej ostrożności się różniącego?

To stan umysłu ustawą nakazany,
By każdy bodziec był mocno odbierany,
Byś miał reakcje skuteczne,
Na sytuacje niebezpieczne.

By oczy więcej widziały!
By uszy dużo słyszały!
By nozdrza więcej wyczuwały!
By myśli przewidywały!

Więc taka do Ciebie uwaga,
Stosuj ten stan- gdy artykuł wymaga!

Definicja zawarta jest tu:
art. 2. pkt 22. 
,,szczególna ostrożność” – ostrożność polegającą na zwiększeniu uwagi i dostosowaniu zachowania uczestnika ruchu do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze, w stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie;

Dodaj komentarz