Widoczność niedostateczna

Kodeks o wielu rzeczach prawi,
Jest dla nas niczym navi,
Różne kwestie on normuje,
Nawet noc i mgłę opisuje.


art. 2 pkt 25) ,,niedostateczna widoczność” – widoczność występującą od zmierzchu do świtu, a także w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza od świtu do zmierzchu;

Dodaj komentarz