Pikietaż

Słupek hektometrowy,
Zwany też pikietażowy,
Co 100 metrów Ciebie lokalizuje,
Nr drogi i jej kilometr pokazuje,

Więc jak będziesz wzywał pomocy,
Podaj dane słupka,
Wtedy w dzień lub w nocy,
Droga dojazdu służb będzie krótka.

Dane ma pasek nad paskiem
Nr drogi jest nad odblaskiem^, 
Niżej – mniejszą czcionką jej kilometr,
Największą cyfrą jej hektometr*.

*Hekto to matematyczny przedrostek,
Wyrażający 100 jednostek,
^Bywa, że nr drogi nie podany będzie,
Spokojnie- służba i tak przybędzie!

Dodaj komentarz