Kierowca – rozwiązanie

Oczywiście poprawna jest D. Ktoś na Facebook dał B (pomylił z kierującym) i potem usunął komentarz – niepotrzebnie. Uczmy się wspólnie na swoich błędach, to nie wstyd. Już tłumaczę odpowiedź.
Wg definicji z Ustawy kierowca, to osoba UPRAWNIONA do kierowania pojazdem silnikowym lub MOTOROWEREM . Przypominam, że wg definicji pojazdu silnikowego motorower nim nie jest (ani pojazd szynowy). Dlatego w tym zapisie ustawodawca dopisał ten motorower. 
Padło (na Facebook) stwierdzenie, że wiele osób ma prawo jazdy zapewne . Ok. Załóżmy, że nikt. Nikt. To jak? Co wtedy. Też D, bo na foto widać wiele osób mających co najmniej 18 lat – a więc osób UPRAWNIONYCH do kierowania motorowerem nawet bez prawa jazdy.

Podstawy prawne: art. 2 pkt 21 Ustawy Prawo o ruchu drogowym. 
Art. 133 pkt 3 Ustawy o kierujących

Dodaj komentarz