STOP- rozwiązanie zagadki

Odpowiedź „a)” niepoprawna. Nawet chyba najgorsza! Zatrzymujemy się tak, by móc dokładnie zaobserwować skrzyżowanie na jakie chcemy wjechać! Jak znak będzie przed końcem biegnącej z boku ściany … to nie zobaczymy lewej, czy prawej strony. Paragraf 89 . Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury i Spraw Wewnętrznych w sprawie znaków i sygnałów drogowych wprowadza znak poziomu P-12 jakim jest linia bezwzględnego zatrzymania – stop wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu w związku ze znakami pionowymi B-20 lub B-32 . Tak więc gdy takowa linia istnieje, to najpierw zatrzymujemy się tuż przed nią i dopiero potem spokojnie oglądamy skrzyżowanie, by ocenić czy możemy jechać bezpiecznie dalej nie wymuszając komuś pierwszeństwa przejazdu.

Odpowiedź „b)” niepoprawna. Zdjęcie celowo dałem samego znaku – bez otoczki sytuacyjnej. Uważajcie na słowa ZAWSZE, JEDYNIE. NIKT. NIGDY, KAŻDY – przeważnie są na testach błędne 🙂 Jedynym wyjątkiem jest ruch kierowany. Obecność regulującej ruchem osoby (np. policjanta) jest ważniejsza od znaków ustalających pierwszeństwo! Tak gdy regulacją zajmuje się powszechna sygnalizacja świetlna. Mówi o tym artykuł 5. Ustawy prawo o ruchu drogowym. Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani stosować się do poleceń i sygnałów dawanych przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli, sygnałów świetlnych oraz znaków drogowych, nawet wówczas, gdy z przepisów ustawy wynika inny sposób zachowania niż nakazany przez te osoby, sygnały świetlne lub znaki drogowe.
Polecenia i sygnały dawane przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli mają pierwszeństwo przed sygnałami świetlnymi i znakami drogowymi.
Sygnały świetlne mają pierwszeństwo przed znakami drogowymi regulującymi pierwszeństwo przejazdu. WTEDY NIE STOSUJEMY SIĘ DO ZNAKU STOP- KTÓRY PRZECIEŻ REGULUJE PIERWSZEŃSTWO!

Odpowiedź „c” niepoprawna. Nie ma przepisu, jaki by regulował czas zatrzymania się! Paragraf 21. w/w Rozporządzenia mówi lakonicznie o zatrzymaniu się. Nie polecam jednak zatrzymania się, na tak zwaną „sztukę”, na ćwierć sekundy – rozejrzyjmy się dokładnie, zasada nakazanej ustawą szczególnej ostrożności się kłania.

Dodaj komentarz