A-15 – to ślisko właśnie

Mkniesz jakże stabilnie,
Widzisz znak A-15,
Nie ignoruj go debilnie!
Poślizg zaraz Cię trzaśnie!

To jak w życiu ogólnie,
Wszystko do czasu dobrze,
Pech jak już przyfrunie,
Wydasz radości pogrzeb.

A w tym życiu wspomnianym,
Nie zawsze masz ostrzeżenie,
Więc bądź kierowcą wspaniałym,
Do znaku dostosuj swe jeżdżenie.

Po co Tobie hazardu emocje,
Z poślizgu często się wypłynie,
Ale zdarzeń jest też krocie,
Że on zwyczajnie zabije…

Ponadto powiem Ci w tym wierszu,
Że najbardziej ślisko …
Jest tuż po rozpoczęciu deszczu!

Znak nie tylko o nim ostrzega,
Jest, gdy zmiana nawierzchni przebiega,
Inne atmosferyczne zjawiska,
Czy jak droga nieczysta!

I pamiętaj – przy A-15 obecności,
Musisz zachować zasadę szczególnej ostrożności!


Paragraf 7. punkt 6. Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych: znak A-15 „śliska jezdnia” ostrzega o możliwości poślizgu pojazdu spowodowanego w szczególnością zmianą nawierzchni jezdni, stałym lub okresowym jej zawilgoceniem

Paragraf 3. punkt 1. Znaki ostrzegawcze uprzedzają o miejscach na drodze, w których występuje lub może występować niebezpieczeństwo oraz ZOBOWIĄZUJĄ uczestników ruchu do ZACHOWANIA SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI.Dodaj komentarz