Zagadka o ruchu okrężnym – rozwiązanie

Odpowiedź „a)” jest prawdą. Znak nakazu ruchu okrężnego informuje nas o tym, że wjedziemy na rondo – a więc okrężne skrzyżowanie, a jak wiemy, tam obowiązuje nas zasada szczególnej ostrożności.

Odpowiedź „b)” jest nieprawdą! (więc należało ją zaznaczyć) Gdy przy znaku C-12 nie ma znaku A-7 (ustąp pierwszeństwa), to na takim rondzie obowiązuje zasada prawej ręki, więc pierwszeństwo mają Ci wjeżdżający na rondo, którzy potem muszą ustąpić pierwszeństwa przejazdu na kolejnym wlocie innym wjeżdżającym… .

Odpowiedź „c)” jest prawdą i to już pisałem przy omówieniu „a)”

Odpowiedź „d)” jest prawdą. Co to jest zatrzymanie? Artykuł 2. punkt 29. Ustawy Prawo o ruchu drogowym to definiuje – unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego trwające nie dłużej niż 1 minutę, oraz KAŻDE UNIERUCHOMIENIE POJAZDU WYNIKAJĄCE Z TYCH WARUNKÓW LUB PRZEPISÓW. Tak więc możemy się zatrzymać – nawet musimy wręcz, by ustąpić pierwszeństwa wjeżdżającym na takie rondo.

Dodaj komentarz