Rozwiązanie zagadki z dwoma jezdniami na terenie zabudowanym.

a) – odpowiedź BŁĘDNA. Artykuł 13. ustęp 5. Ustawy Prawo o ruchu drogowym mówi, że „na obszarze zabudowanym, na drodze dwujezdniowej lub po której kursują tramwaje po torowisku wyodrębnionym z jezdni, pieszy przechodząc przez jezdnię lub torowisko jest obowiązany korzystać tylko z przejścia dla pieszych”. Wiemy już, że w tej sytuacji możemy tylko przechodzić przez wyodrębnione dla nas przejście!

b) – odpowiedź BŁĘDNA. Zgodnie z ustępem 10. artykułu 24. można mistrza pasa lewego wyprzedzić z prawej, gdy jezdnia jest jednokierunkowa lub dwukierunkowa o co najmniej 2. pasach ruchu w każdą stronę (na foto oczywiście jest droga dwujezdniowa o jezdniach jednokierunkowych)

c) -odpowiedź błędna, co już jest opisane na opcji „a)”

d) – odpowiedź WŁAŚCIWA. Postój nie jest tu zakazany zarówno znakiem pionowym, czy poziomym ( brak linii krawędziowej) jak i sytuacją na drodze.

Dodaj komentarz