Rozwiązanie zagadki- przejście dla pieszych i rowerzystów

Artykuł 13.1 oraz 26.1 Ustawy „Prawo o ruchu drogowym” mówi, że pieszy (zachować ma jak kierujący szczególną ostrożność) ma pierwszeństwo, gdy znajduje się na przejściu. Uwaga! Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych I Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych, (paragraf 47) przy obecnym na fotografii znaku nakazuje nam zmniejszyć prędkość tak, by nie narazić na niebezpieczeństwo pieszych lub rowerzystów znajdujących się na przejściu lub na niego wchodzących lub wjeżdżających. Więc popełniamy błąd, jak nie zdążymy wyhamować (należy być gotowym), gdy ktoś właśnie wchodzi na przejście (opcja C). Owszem, wg artykułu 14. 1) zabrania się pieszym na przejściu wejścia bezpośrednio przed jadący pojazd – ale tu odległość jest taka, że nie można mówić o bezpośredniości. Poprawna więc odpowiedź to B,C. Jak ktoś ma wątpliwość co do C – to niech wie, że za ułamek sekundy pieszy już będzie w stadium B. Musimy jechać z taką prędkością, by nas żaden pieszy, czy rowerzysta nie zaskoczył… . Przypadek A odpada – pieszy stoi – nie wchodzi na przejście i nie jest na nim. Jasne, z grzeczności można ustąpić, jednak prawo nie daje nam obowiązku.

Dodaj komentarz