STOP- rozwiązanie zagadki

Odpowiedź „a)” niepoprawna. Nawet chyba najgorsza! Zatrzymujemy się tak, by móc dokładnie zaobserwować skrzyżowanie na jakie chcemy wjechać! Jak znak będzie przed końcem biegnącej z boku ściany … to nie zobaczymy lewej, czy prawej strony. Paragraf 89 . Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury i Spraw Wewnętrznych w sprawie znaków i sygnałów drogowych wprowadza znak poziomu P-12 jakim jest linia bezwzględnego zatrzymania – stop wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu w związku ze znakami pionowymi B-20 lub B-32 . Tak więc gdy takowa linia istnieje, to najpierw zatrzymujemy się tuż przed nią i dopiero potem spokojnie oglądamy skrzyżowanie, by ocenić czy możemy jechać bezpiecznie dalej nie wymuszając komuś pierwszeństwa przejazdu.

Odpowiedź „b)” niepoprawna. Zdjęcie celowo dałem samego znaku – bez otoczki sytuacyjnej. Uważajcie na słowa ZAWSZE, JEDYNIE. NIKT. NIGDY, KAŻDY – przeważnie są na testach błędne 🙂 Jedynym wyjątkiem jest ruch kierowany. Obecność regulującej ruchem osoby (np. policjanta) jest ważniejsza od znaków ustalających pierwszeństwo! Tak gdy regulacją zajmuje się powszechna sygnalizacja świetlna. Mówi o tym artykuł 5. Ustawy prawo o ruchu drogowym. Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani stosować się do poleceń i sygnałów dawanych przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli, sygnałów świetlnych oraz znaków drogowych, nawet wówczas, gdy z przepisów ustawy wynika inny sposób zachowania niż nakazany przez te osoby, sygnały świetlne lub znaki drogowe.
Polecenia i sygnały dawane przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli mają pierwszeństwo przed sygnałami świetlnymi i znakami drogowymi.
Sygnały świetlne mają pierwszeństwo przed znakami drogowymi regulującymi pierwszeństwo przejazdu. WTEDY NIE STOSUJEMY SIĘ DO ZNAKU STOP- KTÓRY PRZECIEŻ REGULUJE PIERWSZEŃSTWO!

Odpowiedź „c” niepoprawna. Nie ma przepisu, jaki by regulował czas zatrzymania się! Paragraf 21. w/w Rozporządzenia mówi lakonicznie o zatrzymaniu się. Nie polecam jednak zatrzymania się, na tak zwaną „sztukę”, na ćwierć sekundy – rozejrzyjmy się dokładnie, zasada nakazanej ustawą szczególnej ostrożności się kłania.

Uwaga na dzieci – znak A-17

Dzieci maksymalnie mają lat tyle,
Co liczba przy znaku A-17,
One zagadkowe w ruchu jak motyle,
Chroni ich dlatego ten znak właśnie!

Nie myl go z przejściem przez jezdnię,
Ostrzega, że wokół biegają bezwiednie,
I w każdej chwili Twojej jazdy,
Wbiec Ci może urwis każdy!

Załóż, że jak znak nie ma tabliczki odległośći,
To masz 600 metrów szczególnej ostrożności!

####################################

Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawnie znaków i sygnałów drogowych 
Paragraf 8. punkt. 2. 
Znak A-17 „dzieci” ostrzega o miejscu na drodze szczególnie uczęszczanym przez dzieci lub o bliskości takiego miejsca
Paragraf 3 z n/w punktami
1. Znaki ostrzegawcze uprzedzają o miejscach na drodze, w których występuje lub może występować niebezpieczeństwo, oraz zobowiązują uczestników ruchu do zachowania szczególnej ostrożności.
2. Odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego wynosi od 150 m do 300 m na drogach, na których dopuszczalna prędkość pojazdów przekracza 60 km/h, a do 100 m na pozostałych drogach.
3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do znaku A-7, który umieszcza się w odległości do 50 m od skrzyżowania na drogach, na których dopuszczalna prędkość pojazdów przekracza 60 km/h, oraz do 25 m od skrzyżowania na pozostałych drogach, z zastrzeżeniem § 5 ust. 5.
4. Umieszczona pod znakiem ostrzegawczym tabliczka T-1 wskazuje odległość znaku od miejsca niebezpiecznego.
5. Umieszczona pod znakiem ostrzegawczym tabliczka T-2 wskazuje długość odcinka drogi, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo, jeżeli długość odcinka przekracza 500 m; umieszczona pod znakiem ostrzegawczym tabliczka T-3 oznacza koniec takiego odcinka.

Jak znak B-33 uratował kota

Co daje z jazdy najwięcej radości?
Żadne tam mega prędkości!
Tylko przyjazd bez połamania nikomu kości!

Często do znaku zastosowanie,
Sprawia, że życie nie ustaje!
Na filmie takie wynagrodzenie,
Pewnego zwierzaka ocalenie!

Tym kotem mógł być inny pijący mleczko,
Tak dokładnie-nawet Twoje dziecko!

Zobaczcie, jak B-33 ratuje życie.

Pamięć ocalałej kamerki

To był piękny dzień,

Na galop mechanicznych koni,

Kamerka i kierujący obok niej,

Filmik miał lajki przegonić.

.

Chmurka ani jedna,

Widoczność idealna,

Włączona kamerka,

Nastała konkretna jazda.

 

Ruch znikomy,

Prosta droga,

Lecą oni,

Na gazie mocno noga!

 

Kamerka komentarz rejestruje,

„120! 130!” Auto coraz szybciej pruje,

150 na godzinę,

160 już za chwilę!

 

Łuk drogi pojazd w lewo toczy!

Z przeciwka los autem nadjeżdża!

Panikują młodemu oczy!

Także noga i ręka!

 

Zderzenie głośnym hałasem!

Słychać go krótko nad tym lasem.

Bum! I tyle…. .

Trwało to chwilę.

 

Po sekundzie cisza. Cisza.  

Przyroda wokół taka piękna,

Ptaków grono radośnie śpiewa,

Motyl lata między kwiatami,

Żyje lekko wraz z innymi istotami.

 

Czas trwa.

Tak jak teraz Ty i ja!

 

Słychać nagle osła!

Jego głośny  ton jest skrajnie niski i zwolniony,

Dostrzec go jednak nie można,

Bo to ryk z gardła kierowcy kamerką uwieczniony!

 

Robi się słabo,

Mdli,

Ciary,

Kręci się w głowie,

Coś dociska ciało,

Bardzo zimno, nie – teraz gorąco!

Przyszły dreszcze,

Krew zalewa kamerkę,

Coś dalej tnie organów wnętrze,

Inaczej jak zawsze teraz boli,

Nie ma już wcale własnej woli!

Chwilkę wcześniej w euforii prędkości,

Teraz w świadomej bezsilności… .

 

Na ratunek już nie liczy …

O czym teraz myśli?

Auta zakleszczone,

Ich wnętrza zmiażdżone,

Nadzieja  jak czaszka pękła,

Na darmo wezwana  będzie karetka… .

 

Ptaki ciągle śpiewają,

Motyle nadal latają,

Oto, co kamerka nagrała:

Piękno przyrody….

I konające ciała…*

 

* historia wydarzyła się naprawdę, a zapis pliku  audio-wideo był dowodem w umorzonym z powodu śmierci sprawcy śledztwie … .