Zasada ograniczonego zaufania

Masz pierwszeństwo na tej drodze,
Ja tego nie neguję,
Jednak zjawić ten się może,
Co na przepis nie reaguje!

Więc rozejrzyj się dookoła,
Czy nie zmierza potencjalna zmora!

Gdy nabierzesz niepewności,
Że ona może połamać Ci kości,
Zasadą ograniczonego zaufania,
Zmuś swój pojazd do zatrzymania!

ZASADA OGRANICZONEGO ZAUFANIA, to 
Art. 4. Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze mają prawo liczyć, że inni uczestnicy tego ruchu przestrzegają przepisów ruchu drogowego, chyba że okoliczności wskazują na możliwość odmiennego ich zachowania.