Czego na moście nam nie wolno?

Nurt na dole pokazuje,
Jak na moście się kieruje!
Nie cofamy,
Nie zatrzymujemy się,
Nie zawracamy,
Rzeka dobrze o tym wie!
Więc skojarz kierująca osobo,
Czego nurty wnet nie robią!

Artykuł 22. ustęp 6. punkt 1. zabrania nam zawracania na moście.

Artykuł 23. ustęp 2. zabrania nam cofania na nim.

Artykuł 49. ustęp 1. punkt 3. zabrania zatrzymania się w takim miejscu!

Cofanie

Cofnąć czasu nie możemy,
Pojazd już tak – i to wiemy,

Nie róbmy tak na moście czy wiadukcie ,
Na autostradzie, w tunelu, czy ekspresówce,

Niech nasz pojazd do tyłu pomyka,
Gdy nie spowoduje to kolizji ryzyka!

Bądźmy więc w szczególnej ostrożności,
Wobec cofnięcia czasu niemożności!

Art. 23. ustęp 1.Kierujący pojazdem jest obowiązany: 
pkt. 3) przy cofaniu ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu i zachować szczególną ostrożność, a w szczególności:

a) sprawdzić, czy wykonywany manewr nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienia,

b) upewnić się, czy za pojazdem nie znajduje się przeszkoda; w razie trudności w osobistym upewnieniu się kierujący jest obowiązany zapewnić sobie pomoc innej osoby.

ustęp 2. Zabrania się cofania pojazdem w tunelu, na moście, wiadukcie, autostradzie lub drodze ekspresowej.