Pikietaż

Słupek hektometrowy,
Zwany też pikietażowy,
Co 100 metrów Ciebie lokalizuje,
Nr drogi i jej kilometr pokazuje,

Więc jak będziesz wzywał pomocy,
Podaj dane słupka,
Wtedy w dzień lub w nocy,
Droga dojazdu służb będzie krótka.

Dane ma pasek nad paskiem
Nr drogi jest nad odblaskiem^, 
Niżej – mniejszą czcionką jej kilometr,
Największą cyfrą jej hektometr*.

*Hekto to matematyczny przedrostek,
Wyrażający 100 jednostek,
^Bywa, że nr drogi nie podany będzie,
Spokojnie- służba i tak przybędzie!

Piesi

Piesi są częścią ruchu drogowego,
Nieistotne, że bez auta swego, 
Mają także obowiązki oraz prawa,
Znajomość przepisów to także ich sprawa.

Gdy kierując znak A-30 napotkacie,
Szczególną ostrożność zachowacie,
Napis lub symbol pod znakiem wskazuje,
Jakie niebezpieczeństwo obowiązuje!

„Uwaga piesi” to dla nas informacja,
Że na jezdni ich ruch wzmożony,
Możliwa jest przez nieuwagę sytuacja,
Że ktoś zostanie potrącony.

Piesi natomiast niech pamiętają,
By tuż przed jadącym autem nie wchodzić!
Przepisy im tego zabraniają, 
Nawet na zebrze nie można tak chodzić!

I niech nie stąpają też na jezdnię,
Spoza pojazdu czy na złej widocznośći drogi!
Kończyna przy kołach mięknie,
Nie ma się zapasowej nogi!

Zwracajmy na siebie uwagę,
Przemieszczajmy się bezpiecznie,
Kodeks drogowy ma solidarną powagę, 
I tak musi być wiecznie!

art. 2. pkt 23. przez pieszego rozumie się osobę znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewykonującą na niej robót lub czynności przewidzianych odrębnymi przepisami; za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej;

Art. 14. Zabrania się:

wchodzenia na jezdnię:

bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych,

spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi;

przechodzenia przez jezdnię w miejscu o ograniczonej widoczności drogi;

zwalniania kroku lub zatrzymywania się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko;

przebiegania przez jezdnię;

chodzenia po torowisku;

wchodzenia na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub opuszczanie ich rozpoczęto;

przechodzenia przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenie zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni, bez względu na to, po której stronie jezdni one się znajdują.

§ 11. Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawnie znaków i sygnałów drogowych:
Znak A-30 „inne niebezpieczeństwo” ostrzega o niebezpieczeństwie innego rodzaju niż określone pozostałymi znakami ostrzegawczymi.
Umieszczona pod znakiem A-30 tabliczka wskazuje rodzaj niebezpieczeństwa za pomocą symbolu lub napisu.

Podwójna ciągła

Kto jeszcze o tym nie wie,
Że linia P-4 woła?
„Ja kierunki przeciwne dzielę!
Niech nie wyprzedza wyobraźnia Twoja!
Zawracanie też wybij sobie z głowy!
Gdyż problem będzie gotowy!”?
Więc bezpiecznie się mijajmy,
Kolejne kilometry życia pokonajmy!

Paragraf 86. ustęp 5. Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych:
P-4 linia podwójnie ciągła rozdziela pasy ruchu o kierunkach przeciwnych i oznacza zakaz przejeżdżania przez tę linię i najeżdżania na nią.

Nie ufaj tak bardzo navi

Nie ufaj nawigacji bezkrytycznie,
Miej podgląd na prawdziwą drogę,
Byś nie znalazł się faktycznie, 
W bezkresnym lesie za siódmym polem.

KOMENTARZ:
Był to marzec 2019. Jechałem do Jeleniej Góry od strony Legnicy drogą ekspresową S3. Z uwagi na remont odbywający się na zjeździe do Bolkowa należało z niej zjechać szybciej – na starą drogę nr 3. Tam nawigacja skierowała mnie po krótkim czasie na jeszcze podrzędniejszą drogę … na której mało nie straciłem kół, a na jej końcu ujrzałem to, co widzicie… . 🙂 

Dwa zakręty

Znak A-3 dwa zakręty pokazuje,
Jednak uważaj, bo grafika oszukuje!
Pierwszy dobrze w prawo przedstawia, 
Lecz jaki będzie drugi, to już jezdni sprawa. 

KOMENTARZ :
Często osoby mylą się na testach myśląc, że ten akurat z przykładu znak ostrzegawczy mówi o tym, iż pierwszy niebezpieczny zakręt jest w prawo (PRAWDA), a drugi w lewo (NIEKONIECZNIE)!
Przepis mówi tylko o kierunku pierwszego, czyli kolejny może być w lewo lub w prawo! 
O tym, że należy zachować szczególną ostrożność pisałem już przy innych znakach ostrzegawczych.

Paragraf 4. Ustęp 2. Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji ” W sprawie znaków i sygnałów drogowych”.
Znak
A-3 „niebezpieczne zakręty – pierwszy w prawo”,

Widoczność niedostateczna

Kodeks o wielu rzeczach prawi,
Jest dla nas niczym navi,
Różne kwestie on normuje,
Nawet noc i mgłę opisuje.


art. 2 pkt 25) ,,niedostateczna widoczność” – widoczność występującą od zmierzchu do świtu, a także w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza od świtu do zmierzchu;

Zakręt śmierci

Nie tylko w Szklarskiej jest zakręt śmierci,
Pamiętaj, że ostry jest taki każdy! 
Kierowcy często myślą jak dzieci,
Foremki do piasku te ich pojazdy!

Ulicą nie jest przecież piaskownica,
Nie sypmy się więc po głowie! 
Rozsądnie władana ma być kierownica,
A nic się nie stanie innym i Tobie!

Przed tym zakrętem mamy wymaganą
Szczególną Ostrożność Ustawą nadaną!
Bo to znak trójkątny ostrzegawczy,
Po nim za późno na program naprawczy!

Zwolnij, oceń i nie ryzykuj!
Bo nie będzie potem zmiłuj… .


§ 3. 1.Rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji
w sprawie znaków i sygnałów drogowych z dnia 31 lipca 2002 r
Znaki ostrzegawcze uprzedzają o miejscach na drodze, w których występuje lub może występować niebezpieczeństwo, oraz zobowiązują uczestników ruchu do zachowania szczególnej ostrożności.

§ 4. 1. Znaki:

A-1 niebezpieczny zakręt w prawo ostrzega o niebezpiecznym zakręcie w kierunku wskazanym na znaku

A-2 niebezpieczny zakręt w lewo ostrzega o niebezpiecznym zakręcie w kierunku wskazanym na znaku

art. 2. pkt 22. Ustawy „Prawo o ruchu drogowym”.
,,szczególna ostrożność” – ostrożność polegającą na zwiększeniu uwagi i dostosowaniu zachowania uczestnika ruchu do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze, w stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie

Rozróżnij znaki

Czy nie mylą się Wam znaki?
Co zakazują postoju oraz zatrzymania? 
Jeden do drugiego podobny taki! 
Mam patent do ich rozróżniania!

Pierwszy trochę celownik przypominający,
Bądź więc celem się niezatrzymującym!

Drugi pozwala na krótkie przystanie…
Ale ruszaj, nim minutka nastanie!

ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW INFRASTRUKTURY ORAZ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 
z dnia 31 lipca 2002 r.
w sprawie znaków i sygnałów drogowych

§ 28.
Znak B-35 „zakaz postoju” oznacza zakaz postoju pojazdu; dopuszczalny czas unieruchomienia pojazdu dłuższy niż jedna minuta jest wskazany napisem na znaku albo na umieszczonej pod nim tabliczce.
Znak B-36 „zakaz zatrzymywania się” oznacza zakaz zatrzymania pojazdu.
Zakaz wyrażony znakiem B-35 lub B-36:
dotyczy tej strony drogi, po której znak się znajduje, z wyjątkiem miejsc, gdzie za pomocą znaku dopuszcza się postój lub zatrzymanie,
dotyczy również kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy,
nie dotyczy pojazdów unieruchomionych ze względu na warunki lub przepisy ruchu drogowego.
Zakaz wyrażony znakiem B-36 obowiązuje, z zastrzeżeniem § 32 ust. 2, do odwołania lub do miejsca umieszczenia znaku B-35.
Umieszczona pod znakiem B-35 lub B-36 tabliczka T-24 wskazuje, że pojazd pozostawiony w miejscu, w którym obowiązuje zakaz wyrażony tym znakiem, zostanie usunięty z drogi na koszt właściciela.

Warto mieć

Nie wypiłeś wcale napoju alkoholowego,
Nie zasłoniłeś obrazu drogi widzianego,
Jednak co z tego…
Skoro teraz jedną dłonią dzierżysz telefon aktywnie,
W ten sposób pijesz i zasłaniasz oczy relatywnie,

Reakcje Twe będą spowolnione!
Dlatego to jest zabronione!

Wydaj w sklepie dyszek parę,
Wybierz zestaw lub bluetooth słuchawkę 
Jazda z rozmową przyjemna się stanie 
To nie trudne- naprawdę!

Przed wypadkiem Ciebie to uchroni,
Też portfel na mandat złotówki nie uroni. 
Sparuj z telefonem urządzenie 
Niech bezpieczne będzie Twe jeżdżenie!

art. 45 ust.2 Kierującemu pojazdem zabrania się:

1) korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku;

Prędkość

Pod prawą stopą ją tworzymy, 
Jest tym większa, im bardziej się spieszymy,

Droga hamowania – a kwadrat jej wartości,
Jest zależny w proporcjonalności,

Ze wzrostem kilometrów na godzinę, 
Oko węższą widzi perspektywę,

A przy jezdni po fali nierozwagi płynie kat,
Niech nie wieje mu w żagle naszej prędkości wiatr,

Do celu chcąc być szybciej minut parę,
Możemy tam nie dotrzeć wcale!