Definicja pojazdu silnikowego

„Pojazd silnikowy”
Pojazd silnikowy co nazwa wskazuje 
To ten, w którym silnik się znajduje 
Jednak dwa silniki wykreślamy z głowy 
Które ma motorower i pojazd szynowy 

art. 2 pkt 32 ,,pojazd silnikowy” – pojazd wyposażony w silnik, z wyjątkiem motoroweru i pojazdu szynowego

Szczególna ostrożność!

Szczególna ostrożność!
Co to takiego,
Od zwykłej ostrożności się różniącego?

To stan umysłu ustawą nakazany,
By każdy bodziec był mocno odbierany,
Byś miał reakcje skuteczne,
Na sytuacje niebezpieczne.

By oczy więcej widziały!
By uszy dużo słyszały!
By nozdrza więcej wyczuwały!
By myśli przewidywały!

Więc taka do Ciebie uwaga,
Stosuj ten stan- gdy artykuł wymaga!

Definicja zawarta jest tu:
art. 2. pkt 22. 
,,szczególna ostrożność” – ostrożność polegającą na zwiększeniu uwagi i dostosowaniu zachowania uczestnika ruchu do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze, w stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie;

Cofanie

Cofnąć czasu nie możemy,
Pojazd już tak – i to wiemy,

Nie róbmy tak na moście czy wiadukcie ,
Na autostradzie, w tunelu, czy ekspresówce,

Niech nasz pojazd do tyłu pomyka,
Gdy nie spowoduje to kolizji ryzyka!

Bądźmy więc w szczególnej ostrożności,
Wobec cofnięcia czasu niemożności!

Art. 23. ustęp 1.Kierujący pojazdem jest obowiązany: 
pkt. 3) przy cofaniu ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu i zachować szczególną ostrożność, a w szczególności:

a) sprawdzić, czy wykonywany manewr nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienia,

b) upewnić się, czy za pojazdem nie znajduje się przeszkoda; w razie trudności w osobistym upewnieniu się kierujący jest obowiązany zapewnić sobie pomoc innej osoby.

ustęp 2. Zabrania się cofania pojazdem w tunelu, na moście, wiadukcie, autostradzie lub drodze ekspresowej.

Linie krawędzi jezdni

Gdy krawędź jezdni wyznaczają linie namalowane,
To na niej zatrzymanie jest Ci zakazane!
Jeśli ciągłą widzisz tę linię,
To traktuj pobocze jak minę!
Jeśli przerywaną się zastanie,
To poza jezdnią już dozwolone stanie!


Art. 49. 1. Zabrania się zatrzymania pojazdu:
5) na jezdni obok linii przerywanej wyznaczającej krawędź jezdni oraz na jezdni 
i na poboczu obok linii ciągłej wyznaczającej krawędź jezdni;

A-7

Stoi trójkątny znak drogowy,
Inny od reszty, wyjątkowy,
I wnet ustąpi pierwszeństwa Twa kareta,
Śpieszysz się? Kocha-poczeka!

Rozpoznasz go z różnych stron,
Bo taki kształt ma tylko on,
Wierzchołek na dole, podstawa w górze,
Zwolnij, skup się i nie bujaj w chmurze!

Paragraf 5. ustęp 5 ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW INFRASTRUKTURY ORAZ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 31 lipca 2002 r.
w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

Znak A-7 „ustąp pierwszeństwa” ostrzega
o skrzyżowaniu z drogą z pierwszeństwem. Znak A-7
znajdujący się w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko
najbliższej jezdni, przed którą został umieszczony.

Ustęp 6. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio do znaku A-7 umieszczonego przed torowiskiem pojazdów szynowych lub w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu.

Mimo, że zdałeś

Zdałeś egzamin upragniony,
Otrzymując wymarzone skrzydła,
Do lotu beze mnie jesteś puszczony,
Uważaj, by nie stała się krzywda!

Przygarnij do serca me słowa!
Startujesz jak małe dziecko,
Trwa nadal tej jazdy szkoła,
Ale sam utrwalasz wszystko!

Proszę miej na uwadze,
Małego dziecka przypadłości,
Ja już Ciebie nie prowadzę,
Pokora, Rozwaga niech w Tobie zagości!

WOW

Wymijanie, Omijanie, Wyprzedzanie,
Jak nie pomieszać tych pojęć?
Zapamiętaj poniższe i tak się stanie,
Że pomyłka na teście nie będzie boleć!

W jak Wicher zawsze w ruchu,
Wymijasz- gdy obaj do siebie zmierzacie ,
Wyprzedzasz- gdy we wspólną stronę podążacie!

O litera niczym cyfra zero,
Omijasz zawsze nieruchomego!


art. 2. punkty:
26) wymijanie – przejeżdżanie (przechodzenie) obok pojazdu lub uczestnika ruchu poruszającego się w przeciwnym kierunku;

27) omijanie – przejeżdżanie (przechodzenie) obok nieporuszającego się pojazdu, uczestnika ruchu lub przeszkody;

28) wyprzedzanie – przejeżdżanie (przechodzenie) obok pojazdu lub uczestnika ruchu poruszającego się w tym samym kierunku;

Obszar zabudowany

Obszar zabudowany,
Znakami jest oznaczany,
Tam od 23. do 5. rano.
60 km/h jechać nam dano,
W pozostałej dobie,
Dyszkę wolniej cza dać sobie!
Jednak uważaj na znaki ograniczeń prędkości,
Gdyż powyższa reguła zależna od ich wartości!
I pamiętaj o strefie zamieszkania,
Gdzie max 20 km/h jest do zaakceptowania!


art.2 pkt. 15) obszar zabudowany – obszar oznaczony odpowiednimi znakami drogowymi;
art.20 ust.1. Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów na obszarze zabudowanym w godzinach 5.⁰⁰-23⁰⁰wynosi 50 km/h, z zastrzeżeniem ust. 2. 
ust. 1a. Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów na obszarze zabudowanym w godzinach 23⁰⁰-5⁰⁰ wynosi 60 km/h, z zastrzeżeniem ust. 2.
ust.2. Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów w strefie zamieszkania wynosi 20 km/h.

Tramwaj

Powiadam kiedy tramwaj ma pierwszeństwo,
Posłuchaj, bo chodzi o Twe bezpieczeństwo!
Nie dotyczy go prawej ręki zasada,
Z ronda pierwszy wypada!

Przed nim jednak przejedziemy,
Gdy on przy znaku A-7, a my D-1 się znajdziemy,
Również jak na zielonym auta prosto pomykają,
A wagony na tej krzyżowce wtedy skręcają!

Jednak pamiętajcie!
Gdy razem zielone macie,
Jak skręcić równocześnie chcecie,
Tramwaj pierwszy wtedy jedzie!

On Wam także ustępuje,
Gdy z pętli na jezdnię wywędruje,
Oraz z zajezdni na drogę,
Tyle wierszem Wam pomogę!

Art. 17. 1. Włączanie się do ruchu następuje przy rozpoczynaniu jazdy po postoju lub zatrzymaniu się niewynikającym z warunków lub przepisów ruchu drogowego oraz przy wjeżdżaniu:
4) pojazdem szynowym – na drogę z zajezdni lub na jezdnię z pętli.

Art. 25. 1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do skrzyżowania, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony, a jeżeli skręca w lewo – także jadącemu z kierunku przeciwnego na wprost lub skręcającemu w prawo.

2. Przepisu ust. 1. nie stosuje się do pojazdu szynowego, który ma pierwszeństwo w stosunku do innych pojazdów, bez względu na to, z której strony nadjeżdża.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się również w razie przecinania się kierunków ruchu poza skrzyżowaniem

Paragraf. 95 ust.4. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Kierujący pojazdem szynowym skręcający na skrzyżowaniu o ruchu kierowanym sygnałami świetlnymi (…) może je opuścić pod warunkiem ustąpienia pierwszeństwa uczestnikom ruchu poruszającym się na wprost. Przepisu nie
stosuje się na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym oznaczonym znakami C-12.

Droga

Drogą co jest niby wiemy,
Często przecież po niej mkniemy,
Ale są tacy niejedni,
Co zwężają sens do jezdni!

Więc pamiętajcie ludziska,
Że nią też pobocza czy torowiska,
Również chodnik, droga dla roweru,
Wszystko na wspólnym pasie terenu!


art. 2. pkt 1. droga – wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych znajdującym się w obrębie tego pasa, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt;