Zagadka o ruchu okrężnym – rozwiązanie

Odpowiedź „a)” jest prawdą. Znak nakazu ruchu okrężnego informuje nas o tym, że wjedziemy na rondo – a więc okrężne skrzyżowanie, a jak wiemy, tam obowiązuje nas zasada szczególnej ostrożności.

Odpowiedź „b)” jest nieprawdą! (więc należało ją zaznaczyć) Gdy przy znaku C-12 nie ma znaku A-7 (ustąp pierwszeństwa), to na takim rondzie obowiązuje zasada prawej ręki, więc pierwszeństwo mają Ci wjeżdżający na rondo, którzy potem muszą ustąpić pierwszeństwa przejazdu na kolejnym wlocie innym wjeżdżającym… .

Odpowiedź „c)” jest prawdą i to już pisałem przy omówieniu „a)”

Odpowiedź „d)” jest prawdą. Co to jest zatrzymanie? Artykuł 2. punkt 29. Ustawy Prawo o ruchu drogowym to definiuje – unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego trwające nie dłużej niż 1 minutę, oraz KAŻDE UNIERUCHOMIENIE POJAZDU WYNIKAJĄCE Z TYCH WARUNKÓW LUB PRZEPISÓW. Tak więc możemy się zatrzymać – nawet musimy wręcz, by ustąpić pierwszeństwa wjeżdżającym na takie rondo.

A-15 – to ślisko właśnie

Mkniesz jakże stabilnie,
Widzisz znak A-15,
Nie ignoruj go debilnie!
Poślizg zaraz Cię trzaśnie!

To jak w życiu ogólnie,
Wszystko do czasu dobrze,
Pech jak już przyfrunie,
Wydasz radości pogrzeb.

A w tym życiu wspomnianym,
Nie zawsze masz ostrzeżenie,
Więc bądź kierowcą wspaniałym,
Do znaku dostosuj swe jeżdżenie.

Po co Tobie hazardu emocje,
Z poślizgu często się wypłynie,
Ale zdarzeń jest też krocie,
Że on zwyczajnie zabije…

Ponadto powiem Ci w tym wierszu,
Że najbardziej ślisko …
Jest tuż po rozpoczęciu deszczu!

Znak nie tylko o nim ostrzega,
Jest, gdy zmiana nawierzchni przebiega,
Inne atmosferyczne zjawiska,
Czy jak droga nieczysta!

I pamiętaj – przy A-15 obecności,
Musisz zachować zasadę szczególnej ostrożności!


Paragraf 7. punkt 6. Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych: znak A-15 „śliska jezdnia” ostrzega o możliwości poślizgu pojazdu spowodowanego w szczególnością zmianą nawierzchni jezdni, stałym lub okresowym jej zawilgoceniem

Paragraf 3. punkt 1. Znaki ostrzegawcze uprzedzają o miejscach na drodze, w których występuje lub może występować niebezpieczeństwo oraz ZOBOWIĄZUJĄ uczestników ruchu do ZACHOWANIA SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI.Rozwiązanie zagadki ze strzałką w lewo w sygnalizacji S-3

Odpowiedź „a)” jest niepoprawna. Paragraf 97. Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie „Znaków i sygnałów drogowych” mówi wprost, że przy sygnalizatorze S-3 musimy jechać zgodnie z kierunkiem podawania strzałek. Jednocześnie mówi, że taka jazda nie jest kolizyjna z innymi uczestnikami ruchu, czyli nasz tor jazdy nie będzie się przecinał z torem innego pojazdu oraz pieszych. Mamy pewność, że teoretycznie nic nie powinno nam stanąć na drodze. Co będzie przy próbie zawracania? Problemy. Raz, że złamiemy zapis prawny, dwa wjedziemy na kurs kolizyjny albo z pieszymi z lewej, lub z pojazdami skręcającym z naszej lewej w swoją prawą stronę. Wówczas zatrzymujemy się i blokujemy ruch!

Odpowiedź „d)” nie jest poprawna! Kolor zielony wg zapisu w/w rozporządzenia jest ZEZWOLENIEM na wjazd za sygnalizator. Nie jest nakazem najszybszego ruszenia. Wg przepisów paragrafu. 95. ustęp. 2 sygnał zielony NIE ZEZWALA na wjazd za sygnalizator, jeżeli ruch pojazdu utrudniłby opuszczeniu jezdni pieszym lub rowerzystom oraz gdy ze względu na warunki ruchu moglibyśmy nie zdążyć opuścić skrzyżowania nim sygnalizator zakończy nadawanie koloru zielonego! Nic nie MUSIMY NIEZWŁOCZNIE robić! Najpierw oceńmy sytuację, czy na pewno możemy ruszyć. Niezwłoczne ruszenie może doprowadzić do naruszenia przepisu. Przepis nie wymaga NIEZWŁOCZNEGO ruszenia! To nie wyścigi! Oczywiście nie możemy stać jak wjazd jest wolny i blokować ruch – ale nim ruszymy oceniamy szybko sytuację wokół nas.

Odpowiedź „c”) niepoprawna. Jak już przy punkcie „a” pisałem – nikt nie ma prawa nam się na drodze pojawić przy takiej sygnalizacji.

Poprawna odpowiedź to „b)” . Ustawa zabrania nam cofać w tylko w nielicznych przypadkach: na autostradzie, drodze ekspresowej, na moście/wiadukcie oraz w tunelu. Nie ma mowy o skrzyżowaniach i – zwróćcie uwagę -nawet o drogach jednokierunkowych. Oczywiście nie nadużywajmy tego manewru i pamiętajmy, że przed jego rozpoczęciem należy ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu i zachować szczególną ostrożność, a w szczególności:

a) sprawdzić, czy wykonywany manewr nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienia,

b) upewnić się, czy za pojazdem nie znajduje się przeszkoda; w razie trudności w osobistym upewnieniu się kierujący jest obowiązany zapewnić sobie pomoc innej osoby.

Tu pisałem więcej:
https://prawkowierszem.pl/archiwa/302

Uwaga! Gdyby te skrzyżowanie było na drodze ekspresowej, to oczywiście każda odpowiedź będzie błędna 😂