Czego na moście nam nie wolno?

Nurt na dole pokazuje,
Jak na moście się kieruje!
Nie cofamy,
Nie zatrzymujemy się,
Nie zawracamy,
Rzeka dobrze o tym wie!
Więc skojarz kierująca osobo,
Czego nurty wnet nie robią!

Artykuł 22. ustęp 6. punkt 1. zabrania nam zawracania na moście.

Artykuł 23. ustęp 2. zabrania nam cofania na nim.

Artykuł 49. ustęp 1. punkt 3. zabrania zatrzymania się w takim miejscu!

Rozwiązanie zagadki z pierwszeństwem łamanym

Pojazdy z lewej strony NIE mają pierwszeństwa. One wykorzystując (pomijam fakt zgodności z prawem) zamkniętą drogę zaparkowały, więc ruszając włączają się do ruchu musząc ustąpić KAŻDEMU uczestnikowi ruchu pierwszeństwa. Więc już wiemy, jaki wariant należało zaznaczyć jako fałszywy – a)

Przed skrzyżowaniem należy zachować szczególną ostrożność – wiadome.

Biały pojazd z przeciwka ma pierwszeństwo przed każdym – po opisie w pierwszym zdaniu wiemy, że tak jest.

No i ten czerwony pojazd…. . Na Facebook pisaliście, że jest z naszej prawej, stąd ma pierwszeństwo. Zgoda by była, gdyby wlot jego drogi był bardzo blisko nas – on jednak jest oddalony – co nawet widać na tabliczce pod znakiem A-7. Właśnie. Znak A-7. Wg rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych ten znak (A-7 ustąp pierwszeństwa) obowiązuje w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni przed którą jest umieszczony. Jezdnia, po której jedzie pojazd czerwony jest zdecydowanie dalsza – o jej podporządkowaniu mówi nam tabliczka pod A-7. My mijając znak A-7 „nabywamy pierwszeństwa będąc już na drodze z pierwszeństwem. Dla lepszej oceny sytuacji polecam samodzielnie sprawdzić skrzyżowanie na Google Eart (Lubin, ul. Kolejowa/Baczynowa). Zobaczycie. że z perspektywy kierowcy czerwonego widać przed nim inny znak A-7.

Rozwiązanie zagadki nierównej drogi

Odpowiedź a) jest błędna. Wg przepisów prawa nie ma kombinacji znaków ostrzegawczych z E-17a. Zarządza drogi może z oszczędności dał dwa znaki na jednym słupku lub … nie ważne.

Odpowiedź b) także błędna – gdy mamy linię krawędziową ciągłą, to nie wolno zatrzymać się zarówno na jezdni jak i na poboczu.

Odpowiedź c) PRAWIDŁOWA. Wg rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych znaki ostrzegawcze na drodze o dopuszczalnej prędkości powyżej 60 km/h są ustawione w odległości od 150 do 300 metrów. Ponadto, jeżeli długość występowania zagrożenia przekracza 500 metrów, to pod znakiem musi być tabliczka T-2 mówiąca o długości zagrożonego odcinka. W tym przypadku nie mamy tabliczki T-2, wiec domniemamy, że zagrożenie trwa maks 500 metrów od początku jego występowania, a występuje maks za 300 metrów od znaku, więc 500 plus 300 daje 800.

Odpowiedź d) błędna – dopiero znak obszar zabudowany nakazuje nam zwolnić – nie znak miejscowości.

Rozwiązanie zagadki- przejście dla pieszych i rowerzystów

Artykuł 13.1 oraz 26.1 Ustawy „Prawo o ruchu drogowym” mówi, że pieszy (zachować ma jak kierujący szczególną ostrożność) ma pierwszeństwo, gdy znajduje się na przejściu. Uwaga! Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych I Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych, (paragraf 47) przy obecnym na fotografii znaku nakazuje nam zmniejszyć prędkość tak, by nie narazić na niebezpieczeństwo pieszych lub rowerzystów znajdujących się na przejściu lub na niego wchodzących lub wjeżdżających. Więc popełniamy błąd, jak nie zdążymy wyhamować (należy być gotowym), gdy ktoś właśnie wchodzi na przejście (opcja C). Owszem, wg artykułu 14. 1) zabrania się pieszym na przejściu wejścia bezpośrednio przed jadący pojazd – ale tu odległość jest taka, że nie można mówić o bezpośredniości. Poprawna więc odpowiedź to B,C. Jak ktoś ma wątpliwość co do C – to niech wie, że za ułamek sekundy pieszy już będzie w stadium B. Musimy jechać z taką prędkością, by nas żaden pieszy, czy rowerzysta nie zaskoczył… . Przypadek A odpada – pieszy stoi – nie wchodzi na przejście i nie jest na nim. Jasne, z grzeczności można ustąpić, jednak prawo nie daje nam obowiązku.

Rozwiązanie zagadki z dwoma jezdniami na terenie zabudowanym.

a) – odpowiedź BŁĘDNA. Artykuł 13. ustęp 5. Ustawy Prawo o ruchu drogowym mówi, że „na obszarze zabudowanym, na drodze dwujezdniowej lub po której kursują tramwaje po torowisku wyodrębnionym z jezdni, pieszy przechodząc przez jezdnię lub torowisko jest obowiązany korzystać tylko z przejścia dla pieszych”. Wiemy już, że w tej sytuacji możemy tylko przechodzić przez wyodrębnione dla nas przejście!

b) – odpowiedź BŁĘDNA. Zgodnie z ustępem 10. artykułu 24. można mistrza pasa lewego wyprzedzić z prawej, gdy jezdnia jest jednokierunkowa lub dwukierunkowa o co najmniej 2. pasach ruchu w każdą stronę (na foto oczywiście jest droga dwujezdniowa o jezdniach jednokierunkowych)

c) -odpowiedź błędna, co już jest opisane na opcji „a)”

d) – odpowiedź WŁAŚCIWA. Postój nie jest tu zakazany zarówno znakiem pionowym, czy poziomym ( brak linii krawędziowej) jak i sytuacją na drodze.