Droga

Drogą co jest niby wiemy,
Często przecież po niej mkniemy,
Ale są tacy niejedni,
Co zwężają sens do jezdni!

Więc pamiętajcie ludziska,
Że nią też pobocza czy torowiska,
Również chodnik, droga dla roweru,
Wszystko na wspólnym pasie terenu!


art. 2. pkt 1. droga – wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych znajdującym się w obrębie tego pasa, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt;

Zasada ograniczonego zaufania

Masz pierwszeństwo na tej drodze,
Ja tego nie neguję,
Jednak zjawić ten się może,
Co na przepis nie reaguje!

Więc rozejrzyj się dookoła,
Czy nie zmierza potencjalna zmora!

Gdy nabierzesz niepewności,
Że ona może połamać Ci kości,
Zasadą ograniczonego zaufania,
Zmuś swój pojazd do zatrzymania!

ZASADA OGRANICZONEGO ZAUFANIA, to 
Art. 4. Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze mają prawo liczyć, że inni uczestnicy tego ruchu przestrzegają przepisów ruchu drogowego, chyba że okoliczności wskazują na możliwość odmiennego ich zachowania.

Początek

Art. 1. Ustawy traktuje, 
Że ona na drogach publicznych i strefach obowiązuje.

Artykuł kolejny nam powiada, 
Że w innych miejscach Ustawa działa.
Gdy konieczne jest uniknięcie niebezpieczeństwa, 
Oraz w przypadku drogowych znaków jestestwa.

Początek Ustawy.\