Ruch kierowany

Zapamiętaj poniższe sobie,
Ruch przez Ustawę zwany „kierowany”,
Istnieje, gdy przez światła lub osobę,
Jest otwierany i zamykany.

art. 2. pkt 24. Ustawy ” Prawo o ruchu drogowym ” 
ruch kierowany – ruch otwierany i zamykany za pomocą sygnalizacji świetlnej albo przez uprawnioną osobę;

Dodaj komentarz