Zagadka sytuacyjna – odpowiedź

Odpowiedź „a” jest błędna.  Rowerzysta może się zatrzymać, nie pytałem „czy za znakiem”, tylko „w tej sytuacji”. Swoją drogą- za znakiem też może przecież na drodze rowerowej, którą jest zobowiązany jechać, bo przepis na to (zatrzymanie) zezwala. Ktoś powie, że na skrzyżowaniu i 10 metrów przed i za nim nie wolno się zatrzymywać? No tak! Jednak wjazd na placyk przydrożny nie stanowi skrzyżowania! 

Odpowiedź „b” błędna. Musimy tu zachować szczególną ostrożność- w sytuacji przecięcia kierunków ruchu jest to wymagane.

art. 25 ust.3 Ustawy mówi, że przy przecięciu się kierunków ruchu obowiązują takie same zasady, jak na skrzyżowaniach.  Uwaga! To nie znaczy, że ten z przeciwka ustępuje pierwszeństwa wyjeżdżającemu z tego placu pojazdowi – bo w innym artykule kodeksu (art.17) kwestia ustąpienia pierwszeństwa jest wyjaśniona – wjeżdżając z placu włączasz się do ruchu. To dlaczego jest taki zapis jakby przeczący? Kodeks byłby jeszcze grubszy w artykuły,  gdyby dodawać do każdej sytuacji podpunkty. Zwróćmy uwagę, że plac jest pełen przecięć kierunków ruchu, tu już stosujemy zasadę prawej ręki!

Niewątpliwie mamy tu sytuację przecinania się kierunków ruchu: drogi z naszej perspektywy z alternatywnym wjazdem/wyjazdem z placu. UWAGA! Bardzo często przecinamy kierunki ruchu! Mijając wjazdy na posesje, ba!, nawet na parkingu osiedlowym czy przy markecie! Uważajcie – zachowujcie szczególną ostrożność! Wydawać by się mogło, że jakie tu z tym placem zagrożenie,  gdy nikogo nie ma oprócz nas, więc po co ta szczególna ostrożność? Mieliście takie wątpliwości w tej zagadce, prawda? Rozjaśnię. Czy przepis zmuszający do zachowania szczególnej ostrożności na skrzyżowaniu coś mówi, że musi być na nim inny pojazd niż nasz? UWAGA! Na skrzyżowaniu zachowujemy szczególną ostrożność jadąc nawet na drodze z pierwszeństwem przejazdu! Na koniec pomyślcie, ile jest miejsc, gdzie wydaje się nam, że miejsce to jest skrzyżowaniem. Bo tak wygląda, no wygląda jak krzyżówka. Jednak ja do drogi publicznej wpada droga wewnętrzna … to nie jest to skrzyżowanie wg definicji. Na szczęście zachowujemy szczególną ostrożność i tak, bo mamy poruszane przeze mnie przecięcie kierunków ruchu poza skrzyżowaniem (czyt. w miejscu niebędącym  skrzyżowaniem). 

Odpowiedź „c” jest poprawna. Znak z lewej strony informuje o drodze dla rowerów i dla pieszych. Znak ten wg zapisu rozporządzenia  w sprawie znaków i sygnałów drogowych NAKAZUJE!!!! jazdę tą drogą rowerzyście, więc zbędny jest z prawej strony znak zakazu wjazdu rowerem, tym bardziej, że ten z lewej jest bardzo dobrze widoczny!

Odpowiedź  „d” niepoprawna. Zakaz zatrzymywania dotyczy tej części DROGI, na której jest postawiony. Pobocze JEST CZĘŚCIĄ DROGI (droga często mylnie jest kojarzona tylko z samą jezdnią).

Podstawy prawne:
art. 25. ust. 3 Ustawy „Prawo o ruchu drogowym”
paragraf 18,  28 oraz 40. Ust. 1. Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawnie znaków i sygnałów drogowych.

Dodaj komentarz