Rozwiązanie zagadki nierównej drogi

Odpowiedź a) jest błędna. Wg przepisów prawa nie ma kombinacji znaków ostrzegawczych z E-17a. Zarządza drogi może z oszczędności dał dwa znaki na jednym słupku lub … nie ważne.

Odpowiedź b) także błędna – gdy mamy linię krawędziową ciągłą, to nie wolno zatrzymać się zarówno na jezdni jak i na poboczu.

Odpowiedź c) PRAWIDŁOWA. Wg rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych znaki ostrzegawcze na drodze o dopuszczalnej prędkości powyżej 60 km/h są ustawione w odległości od 150 do 300 metrów. Ponadto, jeżeli długość występowania zagrożenia przekracza 500 metrów, to pod znakiem musi być tabliczka T-2 mówiąca o długości zagrożonego odcinka. W tym przypadku nie mamy tabliczki T-2, wiec domniemamy, że zagrożenie trwa maks 500 metrów od początku jego występowania, a występuje maks za 300 metrów od znaku, więc 500 plus 300 daje 800.

Odpowiedź d) błędna – dopiero znak obszar zabudowany nakazuje nam zwolnić – nie znak miejscowości.

Dodaj komentarz